IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר
זה הזמן להדק את החגורה:
קיצור לוחות הזמנים לחסכון בתקציב,
בסביבה משתנה וביכולות מצטמצמות.
         דברו איתנו         
בלוג
בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 52: משימות שאין להן מקדימות ועוקבות

לעיתים אנו מעוניינים להציג את המשימות שאין להן משימות מקדימות ומשימות עוקבות.
כך נוכל לבדוק אם ישנן משימות ששכחנו לקשר למשימות אחרות.

יש הנוהגים שלא לקשר בין ערסלים, אלא בין משימות בלבד. מכאן שבמשימות ערסל לעולם לא יופיעו משימות מקדימות / עוקבות. במקרה כזה, לא נרצה שהפילטר יראה את משימות הערסל, כי לא אמורות להיות להן משימות מקדימות או עוקבות.

בגאנט שלפנינו מופיעות מס' משימות ומס' ערסלים. נבנה מסנן, כך שיציג לנו אך ורק את המשימות שאין להן משימות מקדימות ומשימות עוקבות.


נגדיר Filter (מסנן) שיראה משימות אלה:
ניכנס לתפריט ProjectFiltered forMore Filters (בגרסה העברית: פרויקט ← מסנן ← מסננים נוספים).

בחלון שנפתח נלחץ על New (חדש), כדי לקבל את הטופס להגדרת הפילטר, בו נזין את הערכים.
המסך הבא יופיע:


כעת, במסך שנפתח יש להגדיר את התצוגה הרצויה של כל המשימות שאין להן משימות מקדימות ומשימות עוקבות.

ראשית, נקליד את השם של המסנן החדש. Name (שם): No predecessors no successors.

ניתן לסמן Show in menu (הצג בתפריט), על מנת שהפילטר החדש שיצרנו יופיע ברשימת הפילטרים שבתפריט Project Filtered for (פרויקט ← מסנן).

כעת נגדיר את התנאים עבור הפילטר:


בשורה הראשונה:
 • בעמודה Field Name (שם שדה), נבחר את שם השדה שברצוננו לסנן. במקרה שלפנינו: Predecessors (משימות מקדימות).
 • בעמודה Test (בדיקה), נבחר את האופרטור שבו נרצה להשתמש להתאמת הערך עם השדה הנבחר. במקרה שלפנינו contains exactly (מכיל בדיוק).
 • בעמודה Value(s) (ערך(ים)) נקליד את הערכים שברצוננו להתאים. במקרה שלפנינו השדה ישאר ריק.

בשורה השניה:
 • בעמודה And / Or (וגם / או): בוחרים את הערך And (וגם).
 • בעמודה Field Name (שם שדה): Successors(משימות עוקבות).
 • בעמודה Test (בדיקה): contains exactly (מכיל בדיוק).
 • בעמודה Value(s) (ערך(ים)): השדה ישאר ריק.

כאמור, במידה ואינכם נוהגים לקשר בין ערסלים, אלא רק בין משימות, כל המשימות מסוג ערסל לעולם יהיו ללא משימות מקדימות / עוקבות. לשם כך, יש להגדיר תנאי נוסף עבור משימות ערסל. לפי התנאי, משימות הערסל לא יופיעו בתוצאות הפעלת הפילטר, על אף שאין להן משימות מקדימות / עוקבות.

לצורך זה נוסיף שורה שלישית:
 • בעמודה And / Or (וגם / או): בוחרים את הערך And (וגם).
 • בעמודה Field Name (שם שדה): Summary (ערסל).
 • בעמודה Test (בדיקה): equals (שווה).
 • בעמודה Value(s) (ערך(ים)): מקלידים את הערך No (לא).

Show related summary rows (הצג שורות ערסל קשורות): במידה ורוצים לראות את משימות הערסל שמעל המשימות שאותן אנו מחפשים, יש לסמן תיבה זו.

בסיום הגדרת הפילטר יש ללחוץ על OK.

כעת ניתן לראות כי הפילטר מופיע ברשימת הפילטרים שבתפריט Project Filtered for (פרויקט ← מסנן).


לחיצה על Apply (החל) תפעיל את הפילטר ותתקבל התצוגה של כל המשימות שאין להן משימות מקדימות ומשימות עוקבות.
נכתב ע"י ליאת דור
IntelliManage

   שאלות ותגובות לטיפ זה ניתן להעלות כאן

שתפו אחרים

שתפו אחרים
שתפו אחרים
שתפו אחרים
 
בבלוג שלנו מופיעים מאמרים, טיפים, ציטוטים, מיתוסים ופינת הטריוויה.

לקבלת הודעה כאשר מתפרסם תוכן חדש בבלוג,
עקבו אחרינו
דרוש/ה לכם PMO ?

לקבלת תוצאות יוצאות דופן.


דברו איתנו
     


בונוס
תמיכה טלפונית

למזמינים שירות PMO
במשרה חלקית

Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.