IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר
זה הזמן להדק את החגורה:
קיצור לוחות הזמנים לחסכון בתקציב,
בסביבה משתנה וביכולות מצטמצמות.
         מתחילים כאן         
השיטה שלנו

שיטות העבודה

שיטות עבודה ייחודיות שפותחו ב-IntelliManage, המבוססות על ניסיון מעשי רב בעבודה עם ארגונים מסוגים שונים, מאפשרות ליישם בתוך זמן קצר פתרונות יעילים להתמודדות עם ניהול פרויקטים מורכבים. פתרונות אלו, המיושמים בזמן תגובה מהיר ביותר, מאיצים את קצב התקדמות הפרויקט ומניבים הצלחות מוכחות.

על מנת שניתן יהיה ליהנות מהפירות באופן מיידי וללא צורך בהשקעה גדולה, פיתח צוות IntelliManage פתרונות "רזים", מהירים וקלים ליישום. פתרונות אלו עושים שימוש בכלים סטנדרטיים לניהול לוחות זמנים בפרויקטים. הם משלבים את המומחיות הגבוהה של צוות החברה יחד עם מתודולוגיית IntelliGantt® - שיטה בלעדית לקיצור לוחות זמנים, שיושמה עד כה בהצלחה רבה במאות פרויקטים, מפשוטים ועד למורכבים במיוחד.

תוכנית הפעילות של IntelliManage מבוססת על תוכנית ארבעת השלבים, היוצרים יחדיו את תהליך השינוי והשיפור הנדרש.

ביצוע המעקב והבקרה לפי מתודולוגיית IntelliGantt®, בשילוב עם המומחיות הייחודית של IntelliManage, מייצרים פעילות PMO באיכות גבוהה, הנהנית מגב מקצועי חזק של צוות מומחי IntelliManage ועם זאת דורשת היקף פעילות נמוך יחסית. שיטת עבודה זאת מאפשרת בניית תכנון איכותי תוך זמן קצר ושמירת ההישג לאורך חיי הפרויקט בעלויות נמוכות יותר, תוך הבטחת איכות התוצאות.
תוכנית ארבעת השלבים
  • פגישת התנעה
  • סבב פגישות עם המנהלים השונים
  • מעקב ובקרה
  • אופטימיזציה שוטפת של לוחות הזמנים
מקימים/משדרגים פעילות PMO?

  • הטמעת מתודולוגיה מהירה.
  • הקמת/שדרוג הפעילות.
  • ליווי מקצועי.
לקבלת תוצאות יוצאות דופן.


מתחילים כאן
     


בונוס
תמיכה טלפונית


Copyright © 2000-2024 IntelliManage, All rights reserved.