IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר
זה הזמן להדק את החגורה:
קיצור לוחות הזמנים לחסכון בתקציב,
בסביבה משתנה וביכולות מצטמצמות.
         מתחילים כאן         
השיטה שלנו
השיטה שלנו > שיטות העבודה

תוכנית ארבעת השלבים

תוכנית הפעילות של IntelliManage מבוססת על ארבעה שלבים עיקריים, היוצרים יחדיו את תהליך השינוי והשיפור הנדרש:
 1. פגישת התנעה של צוות מנהלי הפרויקט עם יועץ מומחה, בעל ניסיון מקיף בניהול פרויקטים.
  במהלך פגישה זו מוצגים העקרונות של מתודולוגיית IntelliGantt® ומותאמים לפרויקט הספציפי ולצורכי המנהלים.
 2. קיום סבב פגישות של המומחה עם המנהלים השונים, שבמהלכן הוא מסייע להם לבנות תוכניות עבודה מפורטות, תוך אימון לעבודה בשיטת IntelliGantt®. הניסיון מראה כי כאשר שלב זה מתבצע על ידי המומחים של IntelliManage, ניתן להשלימו תוך ימי עבודה ספורים. בסוף שלב זה התוכניות המפורטות מוכנות, עברו אופטימיזציה ומציגות למנהלי הפרויקט תמונה ריאלית של מצב הפרויקט, צפי לגבי מועדי אבני הדרך והצפת בעיות לטיפול בטווח הקצר והארוך.
 3. שלב המעקב והבקרה, שאליו עוברת כל תוכנית לאחר בנייתה, מאפשר להבין את משמעותו של כל שינוי בביצוע לעומת התכנון, ולהמשיך להצביע על בעיות הדורשות ביצוע פעולות מיוחדות, בכדי למנוע או לצמצם איחורים עתידיים.
  שלב זה מלווה ע"י PMO מטעם IntelliManage. כאשר משתמשים במתודולוגיית IntelliGantt®, לרוב דורשת פעילות זאת היקף של משרה חלקית בלבד.
 4. אופטימיזציה של לוחות הזמנים מתבצעת לאורך שלב המעקב, במטרה למנוע איחורים ככל האפשר ולקצר את משך הפרויקט.
  גם כאן מסייע ה-PMO מטעם IntelliManage להגיע לתוצאות מרשימות ולהבטיח את עדכניות לוחות הזמנים באופן שוטף.

 
בבלוג שלנו מופיעים מאמרים, טיפים, ציטוטים, מיתוסים ופינת הטריוויה.

לקבלת הודעה כאשר מתפרסם תוכן חדש בבלוג,
עקבו אחרינו
מקימים/משדרגים פעילות PMO?

 • הטמעת מתודולוגיה מהירה.
 • הקמת/שדרוג הפעילות.
 • ליווי מקצועי.
לקבלת תוצאות יוצאות דופן.


מתחילים כאן
     


בונוס
תמיכה טלפונית


Copyright © 2000-2024 IntelliManage, All rights reserved.