IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר
זה הזמן להדק את החגורה:
קיצור לוחות הזמנים לחסכון בתקציב,
בסביבה משתנה וביכולות מצטמצמות.
         דברו איתנו         
בלוג
בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 30: ניתוח עבודת משאבים לפי קבוצות

הפעם נתמודד עם המורכבות בטיפול בפרויקט שבו המשאבים, כלומר האנשים המבצעים את המשימות, הם מסוגים שונים או מתחלקים לצוותים שונים.
לצרכים שונים נרצה לסכם את העבודה המתבצעת על ידי כל קבוצה כזאת בנפרד.

נשתמש כדוגמא בפרויקט הבא:


מתצוגת Resource Sheet ("גיליון משאבים") נסיר את העמודות המיותרות ונקבל:


המשאבים בפרויקט זה מתחלקים לשני צוותים: אלו שהשם שלהם מתחיל באות A ואלו שהשם שלהם מתחיל ב-B.

נגדיר שדה שיכיל את שם הצוות עבור כל משאב.
שימו לב שהפעם אנחנו מגדירים שדה השייך למשאב ולא לפעילות.

כאשר אנחנו נמצאים בתצוגת Resource Sheet ("גיליון משאבים"), נבחר שדה מסוג "Text" (טקסט) ונחליף את שמו ל"Team":
 • מציבים את העכבר על אחת הכותרות בטבלה (למשל: Type - סוג) ולוחצים על המקש הימני שלו.
 • בוחרים "Customize Fields" (התאמה אישית של שדות).
 • בוחרים את סוג השדה "Text" (טקסט).
 • נבחר למשל את השדה "Text1" (טקסט1) ונשנה את שמו ל-" Team " בעזרת הכפתור "Rename" (שינוי שם).


 • לוחצים על "OK" (אישור) רק פעם אחת, כדי להישאר בטופס של הגדרת השדה.
 • לוחצים על הכפתור "Lookup" (רשימת ערכים). בטופס המתקבל ניתן למלא רשימה של ערכים, שרק אותם ניתן יהיה להזין לשדה שלנו.
 • נציין שהערכים המותרים לשדה שלנו הם "A Team" ו-"B Team":


 • נלחץ על הכפתור "Close" (סגור), כדי לחזור לטופס הגדרת השדה
 • [הנאמר כאן מתאים לגירסת Project 2007. בגירסת Project 2003 יש ללחוץ על הכפתור "OK" (אישור) ומתקבלת הודעה המזהירה אותנו שפעולה זאת תגביל את הערכים שניתן להכניס לשדה, ובכך תהפוך את חלק מן הערכים הקיימים בו כרגע לבלתי חוקיים. בהנחה שלא השתמשנו עד עכשיו בשדה זה באותו קובץ, ניתן ללחוץ על נלחץ על "OK" (אישור)]

 • נלחץ על "OK" (אישור) שוב, כדי לצאת מן הטופס
נוסיף את העמודה לטבלה שבתצוגת Resource Sheet ("גיליון משאבים"):
 • נציב את העכבר על כותרת השדה שמשמאלו נרצה שתופיע העמודה החדשה ונלחץ על הכפתור הימני שלו.
 • נבחר Insert Column (הוספת עמודה).
 • בשדה Field Name (שם שדה) נבחר את השדה שהגדרנו - Team.
 • נלחץ על "OK" (אישור).
נמלא את הערך המתאים לכל משאב בעמודה החדשה:


עכשיו נגדיר grouping (קיבוץ) של המשאבים לפי הצוותים השונים:
מן התפריט הראשי נבצע את סדרת הפעולות: ProjectGroup ByMore Groups
(בגירסה העברית: פרויקט ← קבץ לפי ← קבוצות נוספות).

נוודא שאנחנו מגדירים Group לפי Resource (משאב) ונלחץ על הכפתור "New" (חדש):


בעזרת הטופס שנקבל נגדיר את ה-grouping (קיבוץ) הבא:
 • Name (שם): Team.
 • Show in menu (הצג בתפריט): לסמן.
 • Group By (קיבוץ לפי): לבחור את השדה שהגדרנו: Team.


נלחץ על "OK" (אישור) ו"Apply" (החל) ונקבל:


כעת נכנס לתצוגת Resource Usage (שימוש במשאבים) ונפעיל את ה-grouping (קיבוץ) שהגדרנו:
Project Group ByTeam (בגירסה העברית: פרויקט ← מסנן ← Team).

נקבל תצוגה המאפשרת לנו לקבל חישוב של סך העבודה המתוכננת לכל צוות עבור הפרויקט שלנו:
נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage

   שאלות ותגובות לטיפ זה ניתן להעלות כאן

שתפו אחרים

שתפו אחרים
שתפו אחרים
שתפו אחרים
 
בבלוג שלנו מופיעים מאמרים, טיפים, ציטוטים, מיתוסים ופינת הטריוויה.

לקבלת הודעה כאשר מתפרסם תוכן חדש בבלוג,
עקבו אחרינו
דרוש/ה לכם PMO ?

לקבלת תוצאות יוצאות דופן.


דברו איתנו
     


בונוס
תמיכה טלפונית

למזמינים שירות PMO
במשרה חלקית

Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.