IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > מיתוסים

מיתוס 55: מנהל הפרויקט אמור לדעת את זה בעצמו

כשאני מדברת עם מנהלי גופי פיתוח או גופי פרויקטים על קיצור משך הפרויקטים שלהם, אני מסבירה את החשיבות של יצירת לוח זמנים, שישקף באופן ריאלי את מצב הפרויקט/ים. אחר כך אני מראה להם איך בעזרת לוח זמנים כזה ניתן לזהות בעיות הגורמות או צפויות לגרום לעיכובים בפרויקט.

לעיתים קרובות, מישהו מהם אומר משהו כמו: "אני מצפה ממנהל הפרויקט שידע את זה בעצמו".

זה חלק מגישה כוללת שאומרת: יש לנו בעיה גדולה (ניהול פרויקט), אז לקחנו מישהו רב ניסיון (מנהל פרויקט), העברנו לו את האחריות והוא יפתור את הבעיה איכשהו. פשוט נגיד לו שאנחנו מצפים ממנו שידע מניסיונו מתי יש בעיות ואיפה, וכך זה יסתדר.

זה נראה נוח שאפשר להעביר את הבעיה למישהו אחר, מה שנקרא "האצלת סמכויות".

מה חושב לעצמו מי שממנה מישהו לתפקיד מנהל פרויקט, בלי לספק לו עזרה מקצועית בתחום של ניהול לוחות זמנים? שתהיה למנהל הפרויקט בראש התוכנית המלאה של הפרויקט (מיתוס 4)? שיקדיש את מירב זמנו לניהול הגנט, במקום לנהל את הפרויקט עצמו (מיתוס 10)? שיפעל לפי לוח זמנים שאיננו מעודכן מחוסר זמן?

אם בנוסף, הארגון שבו מתנהל הפרויקט הוא מטריציוני, איך יוכל מנהל הפרויקט לנהל את לוחות הזמנים לפי השיטה שלו, כאשר הוא עובד במקביל למנהלי פרויקטים נוספים, שלהם שיטות משלהם?

כאשר אנחנו מאצילים אחריות למישהו, עלינו לוודא שיש לו את כל הסמכויות, הכלים, השיטות והזמן לביצוע התפקיד. לצורך ניהול לוחות הזמנים, סביר להניח שידרש גם סיוע של מומחה בניהול לוחות זמנים (זאת מיומנות שונה מניהול פרויקטים), לצורך בניית וליווי התיאום בין הפרויקטים השונים ובתוך כל פרויקט.
אחרת "האצלת" האחריות היא סוג של חוסר אחריות.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2024 IntelliManage, All rights reserved.