IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > מיתוסים

מיתוס 37: אי אפשר לתכנן מראש את הזמנים, בגלל שהגדרת התכולה אינה סגורה מראש


כמו במקרים אחרים: העובדה שאנחנו לא יודעים 100% מן התכולה אין פירושה שאנחנו יודעים 0% ממנה.

גם כאשר ידוע לנו רק חלק מן התכולה, וגם הוא במידה חלקית, החוסר בתכנון גורם לנו לנזק. כשאין מטרה, לא יודעים אם הצעדים שאנחנו נוקטים בהם מקדמים אותנו אליה. העובדה שכל האנשים עובדים בלחץ כל הזמן ומשלימים הרבה משימות, אינה מבטיחה השלמת מוצר או פרויקט בזמן או איכות טובים יותר.

כאשר אין לנו לוח זמנים מפורט לשבועות הקרובים (תכולה, תלויות פנימיות וחיצוניות, איוש ועוד), אנחנו לא רואים מראש חלק גדול יותר של הבעיות והעיכובים, ולכן לא מונעים אותם (דוגמאות מפורטות בטיפ 99 וטיפ 100).

כאשר אין לנו לוח זמנים לטווח הבינוני והארוך, גמיש לשינויים, עבור התכולה הידועה כרגע, אנחנו לא יכולים לראות איך החלטות שקיבלנו היום (למשל: העברת משימה למבצע אחר) משפיעות על השלמת משימות בהמשך ועל העמידה בתאריכי היעד שלנו שבטווח הבינוני והארוך (דוגמאות מפורטות בטיפ 101 וטיפ 102).

כאשר אנחנו לא יכולים לזהות את ההחלטות השגויות שלנו, אנחנו גם לא יכולים להמנע מהן או לתקן אותן!

ההמלצה שלי היא להגדיר בכל זמן כמטרה את התכולה הידועה באותו רגע ולתכנן את לוחות הזמנים לפי המידע הקיים וסדרי העדיפויות שנראים נכונים באותה עת. התכנון צריך להיות גמיש מאד, כך שיוכל "לעכל" בקלות כל שינוי בתכולה, עדיפויות, איוש ועוד. כך הוא יוכל להציף את משמעות התוספות והשינויים ולהוות כלי חשוב בקבלת החלטות מושכלות בעקבותיה.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.