IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > מיתוסים

מיתוס 35: מזמני העבודה של קבלני המשנה אפשר להתעלם בתוכנית העבודה

במיתוס הקודם ראינו ששיבוץ העבודה של קבלני המשנה בתוכנית הפרויקט עלול להיות מטעה.

האם המסקנה הנובעת מכך היא שתוכנית העבודה צריכה פשוט להתעלם ממנה?


האם נוכל להניח שאם נלחץ על קבלני המשנה, זה יגרום לכך שהתוצרים יהיו תמיד מוכנים בזמנים שידרשו לנו?

בהחלט לא!

אז מה עושים?

יש לבחור בדרך פשוטה לתיאום מועדי ביצוע/אספקות הדדיות עם קבלני המשנה (גם IntelliGantt® מציעה שיטה כזאת) ולסכם איתם מראש את אופן השימוש בה.

כחלק מן המעקב אחרי התקדמות הפרויקט, נעקוב ביחד עם קבלני המשנה אחר תאריכים אלו, בהתאם לשיטה שנבחרה.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2019 IntelliManage, All rights reserved.