IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > מיתוסים

מיתוס 31: אם משימה הסתיימה ב-95% אפשר להתחיל במשימה הבאה

זאת תופעה מאד נפוצה: המשימה כמעט הושלמה. נשאר לבצע בה "רק" עוד משהו קטן, שמחכה לפתרון, תשובה או החלטה של גורם חיצוני. אז עוברים למשימה הבאה, ומניחים שמתישהו ימצא הפתרון או נקבל את התשובה, ואז הכל יסתדר.

לפעמים זה מה שבאמת קורה: מתי שהוא בהמשך מגיעה התשובה והכל מסתדר.

לעיתים התשובה לא מגיעה. במקרים אחרים לא נמצא פתרון פשוט ל"בעיה הקטנה" או שהתשובה המתקבלת משמעותה תוספת עבודה לא קטנה.

האם קרה לכם שכאשר הגעתם למועד המתוכנן של השלמת הפרויקט, "הגאנט נגמר", אבל לא היה ברור מתי הפרויקט ייגמר? זהו השלב בפרויקט שבו לא ניתן להמשיך ולהתעלם מאותם "זנבות" שנדחו להמשך.

האם הופתעתם כשזה קרה?

האם בשלב זה נכנסתם לפאזה שבה אין לוחות זמנים, אלא רק הרבה לחץ ומפגשים יומיים למעבר על רשימת הבעיות הפתוחות?

האם במקרים מסוימים פאזה זאת נמשכה זמן רב ביותר?

האם, כשכבר הייתם שם, חשבתם שזאת הדרך הנכונה להשלים את הפרויקט?

ככל שנרשה לעצמו פחות להשאיר "זנבות" כאלה, כך נוריד מן הסיכון שבהופעה הבלתי מתוכננת של פאזה כזאת כשהפרויקט אמור להסתיים.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.