IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > מיתוסים

מיתוס 24: יש להיצמד ללוח הזמנים המקורי ככל האפשר

בהנחה שהתנסיתם כבר לפחות בפרויקט אחד, שהמשך שלו אפילו רק שבועות בודדים, אתם בוודאי יודעים לצפות לכך שלאורכו יחולו לעיתים קרובות שינויים בלתי צפויים. אלו יכולים להיות שינויים בהגדרות התכולה, היעדים, האיוש של הפרויקט ועוד. בנוסף לכך, עם הביצוע מתגלה לעיתים קרובות שהמציאות איננה תואמת את מה שחשבנו בזמן התכנון. לכן, התכנון שעשינו לפני תחילת הפרויקט, מאבד במהירות את הרלוונטיות שלו.

טעות מהותית היא להישאר עם הגנט המקורי ולסמן על גביו את אחוזי הביצוע. גנט כזה יכול רק להראות לנו עד כמה אנחנו רחוקים מהתכנון המקורי. יש החושבים שזה נתון מעניין.

לדעתי הרבה יותר מעניין וחשוב הוא להבין איך מגיעים במצב הנתון בדרך הטובה ביותר אל סוף הפרויקט. לצורך זה יש לשנות בכל פעם את התכנון כך שישקף את המצב הנוכחי, לאחר כל השינויים שחלו מאז התכנון, ואת התוכנית הנוכחית להשלמת הפרויקט.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.