IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > מיתוסים

מיתוס 9: תוכנית טובה כמעט לא דורשת עדכון

הרבה ציפיות בלתי סבירות נתלות על כתפי מנהלי הפרויקטים / ראשי הצוותים. זאת אחת מהן, הנפוצה בחברות הקטנות יותר. רבים מן המנהלים חושבים שמדובר בדרישה סבירה ומרגישים שלא בנוח כאשר אינם עומדים בה.

אז אין לכם במה להתבייש. תכנון לוח זמנים לפרויקט או לפעילות של צוות היא משימה מורכבת, הדורשת את הזמן שלה. תכנון סביר לפרויקט או פעילות, צריך לכלול לפחות:
  1. תיאור כל הפעולות הנדרשות להשלמת הפרויקט והקשרים ביניהן.
  2. תכנון השימוש במשאבים.
  3. השפעות של פרויקטים ופעילויות אחרות.
יש להקצות את הזמן הנדרש על מנת לבנות תוכנית שתשקף את צרכי הפרויקט, מידת יכולתו לעמוד ביעדים ובעיות שעלולות לפגוע בו.

לצורך התכנון מומלץ להיעזר באיש מקצוע בתחום לוחות הזמנים (מדובר במומחיות בפני עצמה) ובשיטות תכנון המתאימות לפרויקט ולארגון.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2019 IntelliManage, All rights reserved.