IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 97: משימות שצריכות להתחיל בשבוע הקרוב


בטיפ זה, נלמד איך ניתן להוסיף אינדיקציה (למשל: סמיילי) למשימות שצריכות להתחיל בשבוע הקרוב.
סימון כזה יסייע לנו להיות מוכנים לתחילת הביצוע.


שלב 1: הקצאת שדה לערך מחושב

נשתמש בשדה מסוג Flag, נשנה את שם השדה ל-'1 week' באמצעות ביצוע פעולות הבאות:
 • נציב את העכבר על אחת הכותרות בטבלה (לדוגמא Duration) ונלחץ על המקש הימני שלו. נבחר ב-Customize Fields.
 • נבחר את סוג השדה Flag.
 • נבחר שדה פנוי למשל Flag1 ונשנה את שמו ל-'1 week' בעזרת הכפתור Rename.
 • לסיום נלחץ על הכפתור OK.


שלב 2: חישוב ערך לשדה

אנחנו רוצים לזהות את המשימות שצריכות להתחיל בשבוע הקרוב.
אלו הן המשימות שעבורן:
 1. %complete < 100, כלומר עדיין לא הסתיימו.
 2. ההפרש בין תאריך ההתחלה המיועד (נמצא בשדה [Scheduled Start] ) והתאריך הנוכחי (מתקבל מהפעלת הפונקציה Date() ) קטן מ-7 ימים.
לשם כך:
 • נלחץ על הכפתור Formula.
 • נזין את הנוסחה (DateDiff("d",Date(),[Scheduled Start])<=7) And ([% Complete]<100)
 • (האות "d" קובעת שה-7 הוא ביחידות של ימים)

כאשר נלחץ על OK , נקבל את ההודעה:


הודעה זו מזהירה אותנו שאנחנו עומדים לדרוס את הערכים הקודמים שהיו בשדה Flag1.
בהנחה שלא עשינו שימוש בשדה Flag1, נלחץ על OK.

שלב 3: הוספת סמיילי עבור משימות שצריכות להתחיל בשבוע הקרוב

בטופס Customize Fields, נלחץ על הכפתור בתחתית הטופס 'Graphical Indicators' ונגדיר שיופיע סמיילי בצבע תכלת עבור משימות שצריכות להתחיל בשבוע הקרוב, כלומר שעבורן השדה 1 week מכיל 'Yes'.


נלחץ על הכפתור OK ואז שוב OK כדי לצאת מהטופס Customize Fields.

כדי להוסיף עמודה של השדה המחושב '1 week':
 • נלחץ קליק ימני על אחת העמודות לדוגמא Duration.
 • נבחר ב-Insert Column.
 • נבחר בשדה המחושב שנקרא '1 week'.
 • בעמודה החדשה נראה סימן סמיילי עבור המשימות שצריכות להתחיל בשבוע הקרוב. נוכל להפעיל פילטר שיראה רק את המשימות שבהן מופיע בעמודה 'Yes', כדי לראות לנו רק את המשימות שצריכות להתחיל בשבוע הקרוב.


נכתב ע"י לאה יעקב
IntelliManage


Copyright © 2000-2021 IntelliManage, All rights reserved.