IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 73: משימות מסתכמות


מי מאיתנו שהתוודע לתחום הפרויקטים בוודאי נתקל בגנטים מורכבים למדי, מרובי ערסלים ומשימות.

לעיתים, נרצה לבצע מעקב מעמיק יותר אחר משימה מסויימת. למשל, מעקב אחר קצב התקדמות ה-buffer-ים.
אחת השיטות לעשות זאת היא דרך שימוש בפונקציה Roll Up.
(שימוש נוסף בפונקציה זו נעשה בטיפ 24)

דמיינו לעצמכם פרויקט עם למעלה מ-1000 שורות ויותר מ-100 ערסלים.


כאשר כל ערסל שסיומו מהווה אבן דרך בפרויקט, מכיל גם buffer.


פתיחת כל ערסל כזה בנפרד תגזול מאיתנו זמן יקר, בייחוד כאשר אנו רוצים להעביר דוח מצב קצר ותמציתי, בישיבות הנהלה וכדומה.

השימוש בפונקציית Roll Up מתבצע כך:

נבצע double click על המשימה המבוקשת (במקרה שלנו משימת ה-buffer). יפתח בפנינו החלון הבא:


בלשונית General (שבגירסה העברית של MS-Project נקראת: כללי) נסמן √ בתיבה של Roll up Gantt bar to summary (סכם מייצג פעילות לערסל).
נלחץ על OK.

בתרשים הגאנט שלנו נקבל את התצוגה הבאה:


ניתן לראות כי המשימה מופיעה כעת גם על הערסל עצמו.

נמשיך ונעשה זאת עבור כל משימות ה-buffer-ים בפרויקט, כדי לקבל תצוגה כמו:נכתב ע"י מיטל לויפר
IntelliManage


Copyright © 2000-2021 IntelliManage, All rights reserved.