IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 42: הצגת הנתיב הקריטי


Microsoft Project מזהה בגנט את הנתיב הקריטי של הפרויקט, לפי ההגדרה הבאה:
"נתיב קריטי הוא סידרה של פעילויות (או אפילו פעילות אחת) אשר מכתיבה את תאריך הסיום המחושב של הפרויקט. כלומר, כאשר הפעילות האחרונה בנתיב הקריטי מסתיימת, הפרויקט מסתיים."

(שימו לב שאין מדובר ב"שרשרת הקריטית" המתוארת בתורת האילוצים-TOC)

אם ניקח כדוגמא פשוטה את הפרויקט הבא:


הנתיב הקריטי יורכב מן המשימות: 1, 2, 5, 9, 10 ו-11.

איך נמצא אותו בקלות?

Microsoft Project בודק באופן אוטומטי עבור כל משימה אם היא נמצאת בנתיב הקריטי. תוצאת הבדיקה מופיעה בשדה Critical (בגירסה העברית: "קריטי").

כדי להציג אותו:
  • נציב את העכבר על שורת הכותרות שבטבלת הגנט, על הכותרת שמשמאלה נרצה שיופיע השדה החדש.
  • נלחץ על המקש הימני של העכבר ונבחר את Insert Column ("הוספת עמודה").
  • בשדה Field Name ("שם שדה") נבחר את Critical ("קריטי") ונלחץ על OK ("אישור").

נוח עוד יותר יהיה אם נציג בתרשים הגנט את המשימות שבנתיב הקריטי באדום:
  • בתפריט הראשי נלחץ על Format ("עיצוב") ואחר כך על Bar Styles ("סגנון מייצגים").
  • בחלון שייפתח נוסיף שורה מתחת לשורה בשם Task ("פעילות") על ידי לחיצה על הכפתור Insert Row ("הוסף שורה").


  • בעמודה Name ("שם") נכתוב Critical (או טקסט אחר שנרצה שישמש שם לשורה זאת).
  • בעמודה האמצעית של החלק התחתון של הטופס נבחר את הצבע האדום.
  • בעמודה Show For… Tasks ("הצג עבור... פעילויות") נכתוב Normal, Critical ("רגיל, קריטי").
  • נלחץ על "OK" (אישור).
ונקבל:


עכשיו ניתן לזהות בקלות את הנתיב הקריטי, שיחושב אוטומטית מחדש עם כל שינוי שיחול בגנט.

זהו פתרון נוח כאשר הקובץ מכיל פרויקט אחד בלבד. מה יקרה כאשר נחזיק בקובץ אחד כמה פרויקטים?


הנתיב הקריטי המחושב כאן הוא זה המכתיב את תאריך הסיום של הפעילות האחרונה בקובץ. לא מחושב כאן נתיב קריטי נפרד לכל פרויקט.
איך פותרים בעיה זאת? על כך בטיפ הבא.נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.