IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 39: עוברים לשבוע עבודה של 4 ימים


(ההסבר המופיע כאן מתייחס לגירסת Project 2007)

לאחרונה, כחלק מן הניסיונות לצמצם הוצאות, אנחנו שומעים על ארגונים, המחליטים לעבור לשבוע עבודה של 4 ימים, באופן זמני או קבוע.

איך נייצג תכנון כזה בגנט?

נתאר 3 מקרים, מן הפשוט ביותר אל המורכב:
 1. הארגון עובר לשבוע עבודה בן 4 ימים באופן קבוע:

 2. נניח שיום העבודה החופשי הנוסף יהיה יום שלישי. ניקח תכנון של פרויקט עתידי:


  הפסים האפורים בגנט מייצגים את ימי החופש לפי ה-calendar של הפרויקט.

  כדי לשנות את ימי העבודה בפרויקט נלחץ בתפריט הראשי על ToolsChange Working Time (בגירסה העברית: כלים ← שינוי זמני עבודה).
  באמצע הטופס שיפתח נבחר את ה-tab בשם Work Weeks (שבועות עבודה) ונלחץ על הכפתור Details (פרטים).
  בטופס שיפתח נבחר את Tuesday, ועבורו נבחר את האופציה Set days to nonworking time (קבע ימים אלה כזמן שאינו זמן עבודה).


  כתוצאה מכך נראה שמשך הפרויקט יתארך בהתאם:


 3. הארגון עובר לשבוע עבודה בן 4 ימים באופן זמני:

 4. הפעם נרצה להשבית את העבודה בימי שלישי רק בין ה-22/3 ל-30/4. לכן במקום הפעולות שעשינו בסעיף 1,
  נלחץ בתפריט הראשי על ToolsChange Working Time (בגירסה העברית: כלים ← שינוי זמני עבודה).

  באמצע הטופס שיפתח נבחר את ה-tab בשם Work Weeks (שבועות עבודה). נוסיף לטבלה שבו שורה חדשה:


  • ניתן לשורה שם שיזכיר לנו למה היא משמשת (בדוגמא שבתמונה למעלה השם הוא 4days).
  • נקבע את תאריכי ההתחלה והסיום של התקופה בה אנחנו רוצים שיחול השינוי.
  • נלחץ על הכפתור Details (פרטים) מימין.
  • נגדיר את יום שלישי כזמן שאינו יום עבודה כמו בסעיף 1.

  הפעם נקבל את לוח הזמנים:


  שימו לב לקווים האפורים בגנט, המראים לנו שבשבוע הראשון עדיין עובדים ביום שלישי, אך החל מן השבוע השני כבר לא.

 5. רק אחד העובדים עובר לשבוע עבודה בן 4 ימים באופן קבוע או זמני:

  • במקום הפעולות שעשינו בסעיף 1, נלחץ בתפריט הראשי על ToolsChange Working Time
  • (בגירסה העברית: כלים ← שינוי זמני עבודה).
  • בשדה For calendar (עבור) שבחלק העליון של הטופס, נבחר את המשאב שאת לוח הזמנים שלו ברצוננו לשנות.
  • אם נרצה לשנות את שבוע העבודה שלו באופן קבוע, נעשה זאת כמו בסעיף 1 (כלומר: נשנה את שורת ה-default של ה-calendar).
  • אם נרצה לשנות את שבוע העבודה שלו באופן זמני, נעשה זאת כמו בסעיף 2 (כלומר: נוסיף שורה לטבלה ונשנה את ימי העבודה עבורה בהתאם).


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.