IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 5: סכימה של עלויות


שאלה: כיצד ניתן לחשב ולהציג סכום של עלויות?

לצורך הדוגמא, נשתמש בשני שדות מותאמים אישית:
עלות1 - ישמש לחישוב המע"מ עבור העלות הכוללת של משימה.
עלות2 - יכיל את המחיר כולל המע"מ (כלומר: עלות כוללת + עלות1)

ניקח פרויקט קצר:


נקצה למשאבים עלויות (מחיר ליום עבודה) בתצוגת "גיליון משאבים":


במידה ורוצים, ניתן לגרום לפסים האפורים לכסות את המשימות באופן הבא:

בתרשים הגנט נבחר בטבלת "עלות": תצוגהטבלהעלות.


חישוב המע"מ:

נשנה את שמו של השדה עלות1 ל"מע"מ":
כליםהתאם אישיתשדות. בוחרים את השדה עלות1, לוחצים על "שינוי שם" וקובעים את השם החדש:


לוחצים על "אישור" ובוחרים "נוסחה":


כדי לבחור את השדה "עלות" לוחצים על "שדהעלותעלות.
משלימים את הנוסחה ולוחצים על "אישור".

חישוב הסכום, כולל מע"מ:

באופן דומה בוחרים את השדה "עלות2" ומשנים את שמו ל"כולל מע"מ".
מכניסים לשדה את הנוסחה:


(כדי להוסיף את השדה "מע"מ", שהוא בעצם "עלות1", לוחצים על שדהעלות עלות מותאמת אישיתעלות1)

הצגת הנתונים:

נוסיף לטבלה שתי העמודות עבור שני השדות המותאמים אישית שחישבנו, ונקבל:ועוד טיפ קטן לסיום: מה עושים עם הערסלים?

קבענו את הערכים המחושבים שיכילו השדות עלות1 ו-עלות2 עבור משימות רגילות.
מה יופיע בשדות אלו עבור משימות ערסל (summary)?

ובכן, אם לא מציינים אחרת, שדות אלו יישארו ריקים!
אם נרצה שיופיע בהם ערך אחר (במקרה שלנו: הסכום של המשימות שתחתיהם), יש לציין זאת באופן הבא:
נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2021 IntelliManage, All rights reserved.