IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > פינת הטריויה

עלייתה ונפילתה של רשת ה-PERT

PERT הם ראשי התיבות של Program Evaluation Review Technique. זוהי שיטה לתכנון פרויקטים, שפותחה ע"י חיל הים האמריקאי בשנות ה-50 של המאה ה-20, כחלק מתוכנית הפיתוח של הטיל הימי Polaris.

במקביל פותחה על ידי החברות DuPont ו-Remington Rand שיטה נוספת בשם CPM, שהם ראשי התיבות של Critical Path Method. שיטה זאת שימשה במקור לפרויקטי תחזוקה במפעלים תעשייתיים.

לתכנון הפרויקט השתמשו שתי השיטות במודל של רשת, שבדרך כלל ידוע בשמה של אחת השיטות כ"רשת PERT" או "רשת PERT / CPM".


קיימות טכניקות שונות המשתמשות בתרשימי רשת. בחלקן החיצים מסמנים את המשימות (ועל החיצים מסמנים גם את אורכן) והמעגלים מסמנים את תחילתן וסופן. הן נקראות AOA, כלומר Activity On Arrows.
בטכניקות אחרות המעגלים מסמנים את המשימות (ובהם נכתב גם אורכן) והחיצים - את התלויות. אלו נקראות AON, כלומר Activity On Node.

בעזרת רשת PERT ניתן לחשב את משך הפרויקט לפי הערכות שונות (אופטימיות, פסימיות, סבירות), תוך שימוש בפרמטרים שונים של הסתברות.

למרות שתיאורטית יש כאן את כל המידע, די קשה לחלץ מן התרשים עצמו את משך הפרויקט, איפה עובר המסלול הקריטי וכמה מרווחים (slacks) יש בחלקים הלא קריטיים של המסלול.

תרשים ה-Gantt שהומצא כ-40 שנה קודם לכן, תיאר במקור רק את תזמון המשימות, ללא התלויות ביניהן.


לכן, סייעו בזמנן טכניקות תרשימי רשת אלו להשלים דבר שהיה מאד חסר בתרשימי הגנט.

רק בשנות ה-90 נוספו לתרשימי הגנט התלויות בין המשימות (סוף להתחלה, התחלה להתחלה וכו') ועימן היכולת לראות בקלות יתרה את השפעתם של עיכובים במשימות בודדות על משך הפרויקט. כאשר תרשים הגנט מכיל את התלויות בין המשימות, ניתן גם להשתמש בו לחישוב המסלול הקריטי של הפרויקט, כך שלמעשה הוא מהווה תחליף טוב ונוח יותר לתרשים ה-PERT.

נראה שמאז הוספת התלויות לתרשים הגנט, תרשימי הרשת הם עולם ההולך ונעלם. אמנם בספרי הלימוד עדיין תמצאו התייחסות נרחבת למודלים שונים של תרשימי רשת והחשיבות התיאורטית שלהם משמעותית, אך בפועל השימוש בהם על ידי מרבית מנהלי הפרויקטים מועט למדי.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.