IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר
שרותים

תחקור פרויקטים - סקר Post mortem

במהלך כל פרויקט נצבר בחברה ידע רב. כאשר הארגון אינו מצליח למנף אותו לטובת פרויקטים עתידיים, צפוי ידע זה להתפוגג יחד עם תחלופת כוח האדם. תחקור הפרויקטים על ידי IntelliManage מאפשר "להניח את האצבע" על הידע שנצבר בפרויקט - ובכך, להימנע מחזרה על טעויות דומות בפרויקטים הבאים.
תחקור הפרויקט מתבצע סמוך לסיומו על ידי צוות IntelliManage, המתמחה בתכנון התחקור, ביצועו, ניתוח התוצאות וזיהוי נקודות לשיפור. מהלך התחקור של IntelliManage מתאפיין במהירות ביצוע, ביעילות רבה ובחיסכון בזמן המנהלים.
מטרותיו העיקריות של התחקור:
  • ללמוד מן הניסיון שנצבר במהלך הפרויקט ולהעלות רעיונות לשיפור עבור הפרויקטים הבאים, תוך הימנעות מחזרה על טעויות.
  • לזהות את נקודות החוזק שהתגלו בפרויקט, כדי להבטיח שייושמו גם בהמשך.
  • לבחון נושאים ולהבינם מזוויות שונות ומנקודות מבט של בעלי תפקידים שונים.
כיצד מבטיחים את תועלת ה-post mortem?
את תחקור הפרויקט ניתן לבצע בשיטות שונות, כמו קיום דיון רב משתתפים, חלוקה לקבוצות דיון, קיום סדרת ראיונות או הפצת שאלונים. על מנת שתחקור כזה לא יהפוך לסדרה של האשמות הדדיות ויגרום נזק במקום תועלת, חשוב מאוד לתכנן היטב את מהלכו ומבנהו, להבהיר לנוכחים את מטרתו ולנהל אותו באופן זהיר ומדויק. חשוב לברור היטב את הנושאים הדורשים התמקדות מיוחדת, ולקבוע איזון נכון בין נושאים שנקבעו מראש לבין נקודות המועלות על ידי המשתתפים בדיון.
בנקודה זו בא לביטוי יתרונה של IntelliManage כגורם חיצוני ואובייקטיבי, בנוסף על ניסיונה המקצועי הרב. יתרון זה עשוי להוות גורם משמעותי בהצלחתו של הארגון להפיק לקחים, לטפל בנקודות טעונות שיפור ולהימנע מחזרה מתסכלת על טעויות.
סיפור לקוח: Sanctum
תחקור הפרויקט והניתוח הושלמו תוך יומיים (!), והצליחו לזהות מספר רב של נושאים לטיפול.
גילינו שחלק מן הנושאים היו רלוונטיים גם לפרויקט אחר, שהיה בשלבים התחלתיים. זיהוי מוקדם זה מנע נזק עתידי לאותו פרויקט.
השינויים בהגדרת התהליכים בעקבות התחקור יושמו בכל פרויקטי הפיתוח של Sanctum וגרמו לשינוי באופן שבו מתנהלים הפרויקטים בחברה."
עמית ברקן, סמנכ"ל פיתוח, Sanctum
סיפור לקוח: נשר מפעלי מלט
"השתמשנו בשירותי ה-PMO של IntelliManage בפרויקט שיפוץ בקנה מידה גדול של אחד מקווי הייצור שלנו. לפני שלב התכנון של הפרויקט ביצעה IntelliManage תחקור של פרויקטים קודמים שביצענו בעבר ובנתה תוכנית שיפור עבור הפרויקטים העתידיים."
עופר גבעתי, מנהל מפעל רמלה,
נשר מפעלי מלט ישראליים
דרוש/ה לכם PMO ?

המומחיות שלנו היא בהטמעת מתודולוגיה מהירה, באיוש התפקיד וליווי,
המביאים תוצאות יוצאות דופן.3 חודשי תמיכה טלפונית חינם
למזמינים שירות PMO במשרה חלקית
לקבלת ייעוץ ראשוני
03-5350757
contact@intellimanage.co.il

Copyright © 2000-2019 IntelliManage, All rights reserved.